www.tactictennis.com / escola@tactictennis.com
Tf. 660406834 / 629284302

INICIACIÓ

Treball específic dels cops bàsics i iniciació a la competició

Edat de 8 a 11 anys. Sessions d'una hora.


OBJECTIUS

Dotar a l'alumne d'una base de destresses físiques, tècniques i psicològiques:

  Utilització correcte de les empunyadures
  Realitzar correctament les diferents fases dels cops.
  Executar correctament els cops bàsics.
  Realitzar correctament el joc de peus.
  Utilització de l’alçada i trajectòria de la pilota.
  Utilització de la direcció i profunditat dels cops.
  Control dels cops.
  Conèixer les fases del joc.
  La concentració com a recurs.
 

Fomentar la continuïtat de l’alumne amb la pràctica del tennis.
 

Començar amb la competició a nivell de intercanvis de clubs i als mes avençats a nivell federat.