www.tactictennis.com / escola@tactictennis.com
Tf. 660406834 / 629284302

PERFECCIONAMENT

Treball específic de la tècnica i tàctica.  Competicions individuals i per equips.

Edat de 12 a 15 anys. Sessions d’una hora i mitja.
    

OBJECTIUS

Augmentar els diferents aspectes coordinatius al inici del treball de les qualitats físiques.

Millorar les habilitats tècniques, tàctiques i psicològiques adquirides:
  Aprendre a fer servir noves empunyadures i les seves variants.
  Augmentar el ritme del joc de peus i la varietat de desplaçaments.
  Aprendre i fer servir cops amb efecte.
  Aprendre la progressió dels cops bàsics (joc de canell, potència).
  Perfeccionar la precisió, direcció i potència dels cops.
  Aproximació als diferents estils de joc.
  Perfeccionar diferents situacions tàctiques (pujada a la xarxa, joc de desgast).
  Entrenament de situacions de partit.
  Realitzar competicions i analitzar posteriorment els resultats.

Fomentar la continuïtat de l’alumne amb la pràctica del tennis.

Fomentar la competició com a medi de superació personal, conèixer altres jugadors i de la manera més saludable possible.