www.tactictennis.com / escola@tactictennis.com
Tf. 660406834 / 629284302

MINI TENNIS

Iniciació al tennis d'una manera fàcil i divertida.

Edat de 4 a 7 anys. Sessions d'una hora.

Aquests alumnes gaudiran d'un programa d'activitats motrius variades i jocs, que els ajudaran amb el seu primer contacte amb la raqueta i la pilota. Les sessons seran d'una hora.


OBJECTIUS:

Introduir els alumnes dins l’escola de tennis per assimilar conductes organitzatives (acceptar les regles del joc, implicació amb l’organització, cuidar el material etc.)


Fer noves amistats i potenciar la cooperació i la socialització.

Aprendre activitats motrius i creatives mitjançant els elements del tennis.

Aprendre activitats físiques de caràcter general.

Que l’alumne  es pugui divertir amb la pràctica del tennis fent una adherència a la practica de l’esport