www.tactictennis.com / escola@tactictennis.com
Tf. 660406834 / 629284302

MONITORS DE L'ESCOLA

 

Monitor Nacional de Tennis       
                                                     
Víctor Villasante Romera                                Marc Rovira i Lliberia                                       telèfon 660406834                                       telèfon 629284302
victor@tactictennis.com                                marc@tactictennis.com


www.tactictennis.com  /  escola@tactictennis.com